albowiem Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju. Jak we wszystkich zborach świętych

(1 list do Koryntian 14:33, Biblia Warszawska)


Internetowa Biblia 2000 v3.41 © 1994-2001