albowiem Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju. Jak we wszystkich zborach świętych

(1 list do Koryntian 14:33, Biblia Warszawska)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019