Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism

(1 list do Koryntian 15:3, Biblia Warszawska)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019