lecz właśnie głosimy, jak zostało napisane, to, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują.

(1 list do Koryntian 2:9, Biblia Tysiąclecia)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019