Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was?

(1 list do Koryntian 3:16, Biblia Warszawska)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019