Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Wszelki grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem; ale kto się wszeteczeństwa dopuszcza, ten grzeszy przeciwko własnemu ciału.

(1 list do Koryntian 6:18, Biblia Warszawska)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019