I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich.

(Ks. Rodzaju 1:27, Biblia Warszawska)


Internetowa Biblia 2000 v3.41 © 1994-2001