I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich.

(Ks. Rodzaju 1:27, Biblia Warszawska)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019