To jest księga potomków Adama: Kiedy Bóg stworzył człowieka, na podobieństwo Boże uczynił go.

(Ks. Rodzaju 5:1, Biblia Warszawska)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019