którzy przez niego uwierzyliście w Boga, który go wzbudził z umarłych i dał mu chwałę, tak iż wiara wasza i nadzieja są w Bogu.

(1 List Piotra 1:21, Biblia Warszawska)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019