którzy przez niego uwierzyli¶cie w Boga, który go wzbudził z umarłych i dał mu chwałę, tak iż wiara wasza i nadzieja s± w Bogu.

(1 List Piotra 1:21, Biblia Warszawska)


Internetowa Biblia 2000 v3.41 © 1994-2001