który wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Bożej, a poddani mu są aniołowie i zwierzchności, i moce.

(1 List Piotra 3:22, Biblia Warszawska)


Internetowa Biblia 2000 v3.41 © 1994-2001