który wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Bożej, a poddani mu są aniołowie i zwierzchności, i moce.

(1 List Piotra 3:22, Biblia Warszawska)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019