Albowiem wy, bracia, staliście się naśladowcami zborów Bożych, które są w Judei w Chrystusie Jezusie, bo i wy doznaliście tych samych cierpień od swoich rodaków, jak i oni od Żydów,

(1 List do Tesaloniczan 2:14, Biblia Warszawska)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019