potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem.

(1 List do Tesaloniczan 4:17, Biblia Warszawska)


Internetowa Biblia 2000 v3.41 © 1994-2001