Taka jest bowiem wola Boża: uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa, aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i w poszanowaniu, nie z namiętności żądzy, jak poganie, którzy nie znają Boga,

(1 List do Tesaloniczan 4:3-5, Biblia Warszawska)


Internetowa Biblia 2000 v3.41 © 1994-2001