A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

(1 List do Tesaloniczan 5:23, Biblia Warszawska)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019