W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

(1 List do Tesaloniczan 5:18, Biblia Tysiąclecia)

Internetowa Biblia 2000 v3.71 © 1994-2020