Nie zaniedbuj daru łaski, który masz, a który został ci udzielony na podstawie prorockiego orzeczenia przez włożenie r±k starszych.

(1 List do Tymoteusza 4:14, Biblia Warszawska)


Internetowa Biblia 2000 v3.41 © 1994-2001