Nie zaniedbuj daru łaski, który masz, a który został ci udzielony na podstawie prorockiego orzeczenia przez włożenie rąk starszych.

(1 List do Tymoteusza 4:14, Biblia Warszawska)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019