rąk na nikogo pochopnie nie wkładaj, nie bądź też uczestnikiem cudzych grzechów; siebie samego czystym zachowaj.

(1 List do Tymoteusza 5:22, Biblia Warszawska)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019