r±k na nikogo pochopnie nie wkładaj, nie b±dĽ też uczestnikiem cudzych grzechów; siebie samego czystym zachowaj.

(1 List do Tymoteusza 5:22, Biblia Warszawska)


Internetowa Biblia 2000 v3.41 © 1994-2001