Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga, i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi.

(2 list do Koryntian 13:13, Biblia Warszawska)


Internetowa Biblia 2000 v3.41 © 1994-2001