w których bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga.

(2 list do Koryntian 4:4, Biblia Warszawska)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019