On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą.

(2 list do Koryntian 5:21, Biblia Warszawska)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019