(13) Ale my oczekujemy, według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość.

(2 List Piotra 3:13, Biblia Warszawska)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019