Z tego powodu przypominam ci, aby¶ rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem ci przez włożenie r±k moich.

(2 List do Tymoteusza 1:6, Biblia Warszawska)


Internetowa Biblia 2000 v3.41 © 1994-2001