Z tego powodu przypominam ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem ci przez włożenie rąk moich.

(2 List do Tymoteusza 1:6, Biblia Warszawska)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019