Jeśli my odmawiamy wierności, On wiary dochowuje, bo nie może się zaprzeć siebie samego.

(2 List do Tymoteusza 2:13, Biblia Tysiąclecia)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019