Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości,

(2 List do Tymoteusza 3:16, Biblia Warszawska)


Internetowa Biblia 2000 v3.41 © 1994-2001