(3) Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce,

(2 List do Tymoteusza 4:3, Biblia Warszawska)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019