Wszelkie Pismo od Boga natchnione /jest/ i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości -

(2 List do Tymoteusza 3:16, Biblia Tysiąclecia)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019