SÅ‚uchaj, Izraelu! Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie!

(Ks. Powt. Prawa 6:4, Biblia Warszawska)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019