(13) Lecz książę królestwa Persów sprzeciwiał mi się przez dwadzieścia jeden dni. Wtedy przybył mi z pomocą Michał, jeden z pierwszych książąt. Pozostawiłem go tam przy królach Persów.

(Ks. Daniela 10:13, Biblia Tysiąclecia)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019