Pierwszą księgę, Teofilu, napisałem o tym wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku

(Dzieje Apost. 1:1, Biblia Warszawska)


Internetowa Biblia 2000 v3.41 © 1994-2001