Pierwszą księgę, Teofilu, napisałem o tym wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku

(Dzieje Apost. 1:1, Biblia Warszawska)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019