I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach.

(Dzieje Apost. 2:42, Biblia Warszawska)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019