I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach.

(Dzieje Apost. 2:42, Biblia Warszawska)


Internetowa Biblia 2000 v3.41 © 1994-2001