Nawróćcie się - powiedział do nich Piotr - i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego.

(Dzieje Apost. 2:38, Biblia Tysiąclecia)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019