A pierwszego dnia po sabacie, gdy się zebraliśmy na łamanie chleba, Paweł, który miał odjechać nazajutrz, przemawiał do nich i przeciągnął mowę aż do północy.

(Dzieje Apost. 20:7, Biblia Warszawska)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019