A pierwszego dnia po sabacie, gdy się zebraliśmy na łamanie chleba, Paweł, który miał odjechać nazajutrz, przemawiał do nich i przeciągnął mowę aż do północy.

(Dzieje Apost. 20:7, Biblia Warszawska)


Internetowa Biblia 2000 v3.41 © 1994-2001