Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli im i rzekli: Czy słuszna to rzecz w obliczu Boga raczej was słuchać aniżeli Boga, sami osądźcie;

(Dzieje Apost. 4:19, Biblia Warszawska)


Internetowa Biblia 2000 v3.41 © 1994-2001