Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne.

(Dzieje Apost. 4:32, Biblia Tysiąclecia)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019