Piotr zaś i apostołowie odpowiadając, rzekli: Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi.

(Dzieje Apost. 5:29, Biblia Warszawska)


Internetowa Biblia 2000 v3.41 © 1994-2001