A my jesteśmy świadkami tych rzeczy, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy mu są posłuszni.

(Dzieje Apost. 5:32, Biblia Warszawska)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019