Upatrzcie tedy, bracia, spośród siebie siedmiu mężów, cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego i mądrości, a ustanowimy ich, aby się zajęli tą sprawą;

(Dzieje Apost. 6:3, Biblia Warszawska)


Internetowa Biblia 2000 v3.41 © 1994-2001