Upatrzcie tedy, bracia, spośród siebie siedmiu mężów, cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego i mądrości, a ustanowimy ich, aby się zajęli tą sprawą;

(Dzieje Apost. 6:3, Biblia Warszawska)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019