On zaś, będąc pełen Ducha Świętego, utkwiwszy wzrok w niebo, ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Bożej

(Dzieje Apost. 7:55, Biblia Warszawska)


Internetowa Biblia 2000 v3.41 © 1994-2001