On zaś, będąc pełen Ducha Świętego, utkwiwszy wzrok w niebo, ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Bożej

(Dzieje Apost. 7:55, Biblia Warszawska)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019