I kazał zatrzymać wóz, zeszli obaj, Filip i eunuch, do wody, i ochrzcił go. Gdy zaś wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i eunuch nie ujrzał go więcej, lecz radując się jechał dalej swoją drogą.

(Dzieje Apost. 8:38-39, Biblia Warszawska)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019