(1) Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał żądzą zabijania uczniów Pańskich. Udał się do arcykapłana

(Dzieje Apost. 9:1, Biblia Tysiąclecia)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019