Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili.

(List do Efezjan 2:10, Biblia Warszawska)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019