Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili.

(List do Efezjan 2:10, Biblia Warszawska)


Internetowa Biblia 2000 v3.41 © 1994-2001