i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem - łaską zbawieni jesteście -

(List do Efezjan 2:5, Biblia Warszawska)


Internetowa Biblia 2000 v3.41 © 1994-2001