Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.

(List do Efezjan 2:8-9, Biblia Warszawska)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019