I On ustanowiĊ‚ jednych apostoĊ‚ami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami,

(List do Efezjan 4:11, Biblia Warszawska)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019