I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami,

(List do Efezjan 4:11, Biblia Warszawska)


Internetowa Biblia 2000 v3.41 © 1994-2001