Każdemu zaś z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego.

(List do Efezjan 4:7, Biblia Tysiąclecia)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019