Każdemu zaś z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego.

(List do Efezjan 4:7, Biblia Tysiąclecia)


Internetowa Biblia 2000 v3.41 © 1994-2001