Wreszcie powiedział mi: Synu człowieczy, weź sobie do serca wszystkie słowa, które wyrzekłem do ciebie, i przyjmij je do swoich uszu! Udasz się do zesłańców, do twoich rodakówi powiesz im: Tak mówi Pan Bóg, czy będą słuchać, czy też nie.

(Ks. Ezechiela 3:10-11, Biblia Tysiąclecia)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019