który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu,

(List do Filipian 2:6, Biblia Warszawska)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019