który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu,

(List do Filipian 2:6, Biblia Warszawska)


Internetowa Biblia 2000 v3.41 © 1994-2001