Lecz Pismo głosi, że wszystko poddane jest grzechowi, aby to, co było obiecane, dane było na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą.

(List do Galatów 3:22, Biblia Warszawska)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019