Lecz Pismo głosi, że wszystko poddane jest grzechowi, aby to, co było obiecane, dane było na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą.

(List do Galatów 3:22, Biblia Warszawska)


Internetowa Biblia 2000 v3.41 © 1994-2001