Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim /cnotom/ nie ma Prawa.

(List do Galatów 5:22-23, Biblia Tysiąclecia)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019