(15) Gdy jednak spodobało się Temu, który wybrał mnie jeszcze w łonie matki mojej i powołał łaską swoją, (16) aby objawić Syna swego we mnie, bym Ewangelię o Nim głosił poganom, natychmiast, nie radząc się ciała i krwi

(List do Galatów 1:15-16, Biblia Tysiąclecia)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019