Czy nie są oni wszyscy służebnymi duchami, posyłanymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia?

(List do Hebrajczyków 1:14, Biblia Warszawska)


Internetowa Biblia 2000 v3.41 © 1994-2001