Czy nie są oni wszyscy służebnymi duchami, posyłanymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia?

(List do Hebrajczyków 1:14, Biblia Warszawska)

Internetowa Biblia 2000 v3.60 © 1994-2019